Általános Szerződési Feltételek


ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI és SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Általános Szolgáltatási Feltételek – továbbiakban ÁSZF – tartalmazza a Bestbankár Kft – továbbiakban Szolgáltató - által működtetett www.elsoingatlancentrum.hu ingatlan hirdetési portál – továbbiakban Portál - és kapcsolódó aloldalak által nyújtott szolgáltatások feltételeit, partnerek és felhasználók részére.

Jelen ÁSZF feltételeitől külön megállapodás keretében lehetséges eltérni, ennek hiányában bármely szolgáltatást igénybe vevő (magánszemély, üzleti partner) – továbbiakban Megrendelő - önmagára kötelező érvényűnek tekinti.

Szolgáltató vállalja, hogy bármely a portál és/vagy kapcsolódó aloldalait érintő, szolgáltatás feltételeivel kapcsolatban lévő változás esetén, azokat jelen ÁSZF-ben szükség esetén ennek módosítása útján közzé teszi.

Megrendelő a Portál szolgáltatásainak igénybevételével önmagára kötelezően elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

Szolgáltató adatai:

Bestbankár Kft

Székhely: 1148 Bp. Bolgárkertész utca 13/f.

Cégjegyzék szám: 01-09-953963

Kapcsolat: info@bestbankar.hu

 

A portál működésének célja, ingatlan adatbázis építése, piaci szereplők együttműködésének elősegítése, kapcsolt vállalkozások bevonásával ingatlan piaci folyamatok és részfolyamatok támogatása. 

 

Jelen ÁSZF szabályzat időbeli hatállyal nem rendelkezik, ennek módosítása Szolgáltató részéről egyoldalúan lehetséges.

Szolgáltató, egyoldalú módosítás esetén köteles a vele üzleti kapcsolatban álló Megrendelők tájékoztatását ellátni. Ennek biztosítására Megrendelő köteles megfelelő e-mail címet Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Az e-mail-ban történő kommunikációt Megrendelő elfogadja. Szolgáltató, hiba üzenet esetén köteles egyeztetni Megrendelővel, azonban ennek hiánya esetén és vissza nem jelzés esetén Szolgáltató az általa közölt információt elfogadottnak tekinti Megrendelő részéről. Szolgáltató nem köteles a megadott e-mail címek ellenőrzésére, így a nem megfelelő e-mail cím miatti információ kiesésért és Megrendelő egyéb anyagi, erkölcsi káráért Szolgáltató felelősségét kizárja.

 

Szolgáltató a Portálon elhelyezett adatokért, információkért felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató hirdetési, ill. reklám felületet biztosít, melyen Szolgáltató üzleti partnerei és Megrendelők helyeznek el információkat, adatokat, reklámokat, hirdetéseket. A Portálon megjelenített adatok kizárólag tájékoztató jelleggel szolgálnak. 

A Portálon elhelyezett ingatlan hirdetések tartalmáért, valódiságáért Szolgáltató minden felelősségét kizárja, azokért kizárólag a hirdetést feladó vonható felelősségre. Ezen túl, Szolgáltató minden nem megfelelő vagy valótlan hirdetési adat, reklám, bármely Megrendelő által elhelyezett információból származó anyagi, erkölcsi kár esetén felelősségét kizárja.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy kiszűrje a valótlan, jogsértő, erkölcstelen információkat a Portálon, de ennek eredményességét nem garantálja. Szolgáltató kizárhatja azon Megrendelőt, aki a Portál lehetőségeit nem rendeltetésszerűen használja és másokat megtévesztő vagy megbotránkoztató módon jár el, ill. információkat, adatokat, reklámokat tölt fel.

 

Szolgáltató nem garantálja a Portál működtetésének zavarmentességét. Szolgáltató a Portál működéséhez további partnerek szolgáltatásait veszi igénybe, ezért Szolgáltató vállalása, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy esetleges technikai hiba vagy bármely egyéb, nem Szolgáltató által működtetett szolgáltatás meghibásodása esetén a hiba kijavítását kezdeményezi és a rendes működést igyekszik helyreállíttatni. Ennek időbeliségéért és eredményességéért Szolgáltató felelősségét kizárja.  

 

A hirdetésekhez kapcsolódó „Üzenet a hirdetőnek” elnevezésű alkalmazásban tilos olyan üzenetet küldeni, mely nem az adott hirdetéssel kapcsolatos vagy nem az adott hirdetésre vonatkozik. Tilos az „Üzenet a hirdetőnek”  alkalmazást – a teljesség igénye nélkül - álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vagy egyéb – a témához nem illő – témájú üzenetek küldésére használni. Amennyiben bármely Megrendelő az „Üzenet a hirdetőnek” alkalmazást rendeltetésétől eltérően használja, kizárható a felhasználók köréből.

 

Szolgáltató jogosult hirdetésekben szereplő adatok javítására, amennyiben pontatlanság vagy egyéb földrajzi, demográfiai eltérés tapasztalható a valóságtól. Ezen javításról Szolgáltató értesítést küld Megrendelőnek.

 

Tilos az ingatlanhirdetési adatbázist részben vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.  Tilos továbbá az oldalon elhelyezett bármilyen információ, adat részleges vagy teljes felhasználása, tárolása bármely adathordozón. 

Tilos továbbá a Portál bármely tartalmi elemének, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

 

Jelen ÁSZF-ben Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőket a portálon történő adatkezelés céljáról, feltételeiről.

Szolgáltató Megrendelő adatait nyilvántartja az együttműködés időszaka alatt. Együttműködés időszaka a regisztráció időtartama, melyről Megrendelő szabadon dönt.

Megrendelő hozzájárul, hogy adatait a regisztráció időtartama alatt Szolgáltató nyilvántartsa. Azokat belső felhasználásként statisztikák, és egyéb üzletmenet, folyamat fejlesztése céljából felhasználja, de harmadik félnek ki nem adja. Megrendelő hozzájárul továbbá, hogy adatai megadása alapján Szolgáltató hírlevelet küldjön, amelyről való leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben biztosítja. Ezen megnevezett hírlevél nem azonos Megrendelő által, ingatlan figyelő szolgáltatás útján beállított hírlevél szolgáltatással.

Az adatok harmadik félnek való kiadása a törvényben meghatározott esetekben lehetséges, így a teljesség igénye nélkül például bűnmegelőzés, nemzetbiztonsági érdek, stb.

Az adatkezeléshez Megrendelő hozzájárul a regisztráció során. Adatok köre: név, e-mail cím, regisztráció dátuma, hirdetés szövege, hirdetések fényképei, Megrendelő egyéb, közölt személyes adatai, telefonszám, elérhetőségek.

Adatok köre üzleti partner esetén: cégnév, telephely, székhely, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, email cím, telefonszám, elérhetőség, hirdetés szövege, hirdetések fényképei, üzleti partner esetleges egyéb személyes adatai.

Szolgáltató mindent megtesz az adatok védelme érdekében, ill. a jogosulatlan hozzáférés megelőzése érdekében.

Az adatkezelésre vonatkozó, személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény es az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit Szolgáltató betartja. Szolgáltató Adatkezelési nyilatkozatban egyéb, az adatkezelésre vonatkozó információkat közöl.

 

A portálon bárki kereshet, azonban hirdetés feladása regisztrációhoz, üzleti partnerek esetében regisztrációhoz és megállapodáshoz kötött. A megállapodás utólagosan megköthető, keret megállapodás.

Magánszemélyek a portálon díjmentesen hirdethetnek legfeljebb 2 db ingatlant. A hirdetésben legfeljebb 10 db kép csatolható.

Üzleti partnerek a portálon díjmentesen hirdethetnek korlátlan számú ingatlant. A hirdetésben legfeljebb 10 db kép csatolható ingatlanonként.

A portálon feladott hirdetések első ízben 60 napig láthatóak. A lejáratról értesítést küldünk a hirdetés feladójának, így a hirdetés hosszabbíthatóvá válik. A hosszabbítások 30 napig érvényesek.

Magánszemélyek és üzleti partnerek igényelhetnek extra szolgáltatásokat, amelyeket Szolgáltató külön díjazás ellenében teljesít.

Igényelhető extra szolgáltatások: keretes kiemelés, megjelölés (a hirdetés listában történő megjelölése – sürgős, árcsökkenés, befektetésre, egyedi ajánlat, tulajdonostól, díjkedvezmény) ingatlan csoporton belüli előre helyezés, főoldali kiemelés (szalag hirdetés), frissítés. 

Az extra szolgáltatások igénybevételéhez Szolgáltató kredit elszámolási rendszert alkalmaz. Ennek alapján bármely felhasználó eldöntheti, hogy mekkora összegért vásárol és azt milyen módon használja fel az extra lehetőségek körein belül. A kredit rendszer részletei, árazási struktúrája a Felhasználói kredit menüpontban olvashatóak.

Extra szolgáltatások időtartama változó, 15 nap, 20 nap és 30 nap. Ennek részletei a Felhasználói kredit menüpontban olvashatóak.

Kredit vásárlás lehetséges banki átutalással és csekkes befizetéssel. Kredit vásárlás esetén, visszaigazoló e-mail-t küldünk, amelyben a vásárolt mennyiség, fizetendő összeg, számlaszám megtalálható. Az átutalást után, az  ellenérték beérkezését követő 24 órán belül, megjelenik a vásárolt kredit mennyiség.

Lehetőség van csekken is kiegyenlíteni a vásárolt kreditek ellenértékét. Ebben az esetben, az info@elsoingatlancentrum.hu címre kell megírni a csekk igénylését, ill. a kapcsolatfelvétel menüpontban kell megírni a címet, nevet, ahová elküldjük az igényelt csekket. A csekken történő fizetés többlet költséggel jár, ennek mértéke bruttó 200 Ft. Amennyiben például 500 Ft-ért vásárol valaki kreditet, úgy a befizetendő összeg 700 Ft. Ennek az összegnek az ellenszámlára való beérkezése után 24 órán belül megjelenik a vásárolt kredit mennyiség a felhasználói felületen.

 

Amennyiben Megrendelő az extra szolgáltatás időtartama előtt törli hirdetését, az időarányos részre nem kérhető vissza az extra szolgáltatás díja (erre felhasznált kredit mennyiségét), ill. amennyiben az extra szolgáltatás időtartama alatt Megrendelő nem kívánja igénybe venni a szolgáltatást, a díját (erre felhasznált kredit mennyiségét) időarányos részben sem térítjük vissza.

Üzleti partnerek esetében Szolgáltató, egyedi megállapodások lehetőségét fenntartja.

Az extra lehetőségek lejárata az indítási naphoz van rendelve, tehát a 15, 20 és 30 napos időtartam, időtávot jelöl a beállításhoz képest. Ha a hirdetés felfüggesztésre kerül, a még hátralévő extrák időtartama nem vész el, a hirdetés újra aktiválása esetén a fent marad extra időtartam megmarad.
Extra szolgáltatások díját visszatéríteni abban az esetben áll módunkban, ha a szolgáltatás nem kerül kielégítésre. Ebben az esetben a kieső időszakra vonatkozóan időarányosan a szolgáltatás díja visszakérhető. A visszatérítés lehetőségét Szolgáltató fentartja, de nem automatikus reakció, ezért amennyiben nem történik meg a kiesés bejelentése, úgy a díj idő arányos részének automatikus vissza nem térítéséért Szolgáltató nem vonható felelősségre.


Szolgáltató XML áttöltés lehetőség biztosítja a Portálon, ennek lehetőségéről egyedileg állapodik meg Szolgáltató és Partner. Az áttöltés gyűjtőportálok esetében is elérhető. Gyűjtőportál esetében a hirdetések a Portálon korlátozott hozzáférésűek. A hirdetések szerkesztése, hosszabbítása, törlése, felfüggesztése az indító gyűjtőportál keretein belül lehetséges, Portálon ezen lehetőség nem érhető el, tekintettel az automatikus frissítési funkcióra. Portálon, a gyűjtőportálon hirdető iroda saját hozzáférést kap, azaz fiókot kap, itt láthatja hirdetéseit. Portálon, gyűjtőportál által átküldött XML hirdetésekhez extra szolgáltatások rendelhetőek, azok ki-be kapcsolása, kredit vásárlása lehetséges. Gyűjtőportálon hirdető irodák hirdetései napi frissítésűek és a frissítés +3 nap időtávon jelennek meg a Portálon. A hirdetések törlése a gyűjtőportálon történik és ezen tény a következő frissítés alkalmával, tehát 24 órán belül frissül a Portálon.


A gyűjtőportálról érkező hirdetésekre a Portálon lévő extra szolgáltatások felfüggesztési funkciója nem érvényes, tehát amennyiben bármely gyűjtőportál inaktívitási, felfüggesztéi funkciója révén az adott hirdetés nem frissül és erre a hirdetésre extra szolgáltatás beállítva volt, újraaktiválás esetén a még le nem járt extra szolgáltatás maradék ideje is megszűnik és nem áll vissza. Az így ki nem használt időarányos díjakat visszaadni nem áll módunkban.

Gyűjtőportálról való áttöltés esetén, adott iroda, adott hirdetéshez kapcsolt referensének adatai is az áttöltés révén frissülnek. Amennyiben valamely gyűjtőportál felhasználónál személyi változás esetén ezen adat bármely okból nem kerül frissítésre, úgy jelen lehetőségek szerint az érkező adatok kerülnek feltüntetésre.

Megrendelő köteles bármely a Portálon elhelyezett adat, információ, reklám, hirdetés bármely részének megváltozása esetén 3 napon belül bejelentést tenni Szolgáltató felé, vagy/és önmaga intézkedni a változások közzétételéről.

 

Szolgáltató magán megrendelői részére kedvezményes telefonflotta csatlakozási lehetőséget biztosít, továbbá partnerei (kizárólag cégek és vállalkozás szerűen működő hirdetők, egyedi eset lehetőségét Szolgáltató fentartja) részére kedvezményes üzemanyag vásárláshoz segíti hozzá üzleti partnereit kedvezményt egy üzemanyag kereskedő cég által. Ezen lehetőségek opcionálisak, térítésmentesen igénybe vehetőek, de Szolgáltató nem kötelezi egyetlen partnerét sem az igénybevételre. A kedvező üzleti lehetőségek folyamatosan bővülnek, melynek aktualitásairól Szolgáltató tájékoztatást küld Megrendelő és üzleti partnerei részére.  Ezen csatlakozások, ill. felhasználások díjmentesek, sem belépési, sem havi díjat Szolgáltató nem számít fel. 

Amennyiben együttműködés akár Szolgáltató, akár Megrendelő által, bármely lehetséges ok által megszűnik, Szolgáltató a csatolt – fent említett – kedvezményeket megvonhatja Megrendelőtől, üzleti partnerétől. Erre külön megállapodás keretében kivétel tehető.

 

Szolgáltató a Portálon egyéb szolgáltatásokat hirdet és közvetít. Ezen szolgáltatások: értékbecslés, ügyvédi szolgáltatások, biztosítás megkötésére irányuló hirdetés, hitelfelvételre irányuló hirdetés, energetikai tanúsítvány elvégzésére vonatkozó hirdetés, ingatlanhirdetés önálló reklámként (banner) történő megjelenítése, a Portálon lévő hirdetésekhez kapcsolható extra szolgáltatások (keretes kiemelés, megjelölés (a hirdetés listában történő megjelölése – sürgős, árcsökkenés, befektetésre, egyedi ajánlat, tulajdonostól, díjkedvezmény) ingatlan csoporton belüli előre helyezés, főoldali kiemelés (szalag hirdetés).

Ezen szolgáltatásokat Szolgáltató maga végzi, ill. harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe, mely esetben Szolgáltató csak közvetítő szerepet vállal. 

Szolgáltató az általa képviselt és szerződött díj ellenében igényelhető szolgáltatásokra 8 napos pénzvisszafizetést vállal, amennyiben Megrendelő az elvégzett szolgáltatással szemben kifogással él és a kifogást egymás között rendezni javítással, korrekcióval, egyéb közös megegyezéssel nem tudják. A pénz visszafizetésre kizárólag írásban, megfelelően alátámasztott, a minőségi kifogást bizonyítható esetekben van lehetőség.  Visszafizetés esetén a beállított szolgáltatás visszavonásra kerül. 

Azon szolgáltatások esetekben, ahol Szolgáltató csak közvetítő szerepet vállal, a szolgáltatás minőségéért, elvégzéséért felelősséget nem vállal, a szolgáltatással kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. Ezen szolgáltatások esetében Megrendelő elfogadja, hogy szolgáltatási jogviszonyba Megrendelő és harmadik fél kerül. Szolgáltató a szolgáltatási díj visszafizetésére, annak jogossága esetén sem vállal felelősséget.

Szolgáltató lehetőségeihez mérten mindent megtesz annak érdekében, hogy partnereiként megfelelő minőséget képviselő szolgáltatókat választ és vállalja, hogy számos, indokolt panasz esetében együttműködését felülvizsgálja, adott esetben megszünteti adott harmadik féllel. 

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

Budapest, 2012. november 7.

Á.SZ.F.   •   ADATVÉDELEM   •   HITEL, LÍZING FINANSZÍROZÁS   •   ÉRTÉKBECSLÉS   •   BIZTOSÍTÁS   •   ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY   •   ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS
Copyright © 2010-2019 Minden jog fenntartva.   •   hasznos linkek   •   Első Ingatlan Centrum - Általános Szerződési Feltételek